Cins Değişikliği - cihanharita mühendislik

Hava durumu widget'ı
YoWindow.com yr.no
İçeriğe git

Ana Menü

Cins Değişikliği

HARİTA HİZMETLERİ

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Tanım :
Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

İstenen Belge ve Bilgiler :

  • Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

  • Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği.

  • Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

  • Talep sahibi şirket, vakıf, demek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği.

  • Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

  • Yapı kullanma izin belgesi veya yapının yapı kullanma izin belgesi almaya uygun olduğunu belirten Belediye/Valilik yazısı,

  • Belediye ve mücavir alan dışında bulunan ve köyde sürekli oturanların yapacağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için muhtarlık izin belgesi.

  • Serbest Mühendis tarafından hazırlanan Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı 
Free web counters
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön